บริการสร้างพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรภายใน

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนใช้งาน
  2. ผู้ดูแลระบบจัดสรรพื้นที่การใช้งาานในระบบ
  3. ผู้ใช้ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน