บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับบริการอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายนอกโดยให้บริการ Wifi Access Point 400 กว่าจุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และยังมี Wifi Access Point ของเอกชนภายนอกมาให้บริการ เช่น TrueWifi, 3BB เป็นต้น