คำถามที่ถามบ่อย

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ปัญหาระบบ iMiS-PSRU

1.ลืมรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบ imis ทำอย่างไร

แนวทางการแก้ไข

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน imis สามารถสแกนQR Code LINE เลือกเมนู รหัส imis

หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 เบอร์โทร 055-267200 ต่อ 9415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.หมายเลขโทรศัทพ์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับระบบมีความสำคัญมากหรือไม่

แนวทางการแก้ไข

ในกรณีที่ท่านลืมชื่อเข้าระบบ หรือ รหัสผ่าน ระบบจะทำการส่ง ชื่อเข้าระบบและรหัสผ่านใหม่ไปให้กับท่านผ่านทาง SMS

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้กับระบบ ดังนั้นหากทางมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ควรทำการ Update

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบด้วยครับ และในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้องการแจ้งข่าวสารเร่งด่วนใด ๆให้ท่านทราบก็จะส่ง SMS

ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นี้เช่นกัน

 

3.การส่ง SMS เพื่อรับรหัสผ่าน สามารถทำได้ตลอดหรือไม่

แนวทางการแก้ไข

การส่งรหัสผ่าน ถูกจำกัดการส่งได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน

 

4.พบว่ามีข้อมูลของตัวเองผิดพลาดในระบบจะทำอย่างไร

แนวทางการแก้ไข

ให้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันผ่านทาง “ระบบแจ้งปัญหาด้านข้อมูล”

 

5.ขนาดของรูปภาพที่เหมาะสม

แนวทางการแก้ไข

ควรใช้รูปที่มีขนาดไม่เกิน 10 MB และเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ** (ควรใช้รูปที่เป็นแนวตั้ง) **

ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1. ระบบอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้

แนวทางการแก้ไข

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเพราะบางช่วงเวลา สายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ชำรุด สามารถแจ้งปัญหาได้ที่  http://ipassportcloud.psru.ac.th/e-Service/

หรือ  055-267000  ต่อ  9422,1111 ฝ่ายดูแลระบบเครือข่าย ติดตามข่าวสารได้ที่  https://www.facebook.com/itc.psru.Active/  และ Line PSRU IT Support

โดยการแจ้งกรุณาแจ้งสถานที่ใช้งานและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข

 

 

2. ระบบอินเทอร์เน็ตเสียบ่อย streaming online ไม่ค่อยเสถียร

แนวทางการแก้ไข

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเพราะบางช่วงเวลาสายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ชำรุด สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ http://ipassportcloud.psru.ac.th/e-Service/

หรือ 055-267000ต่อ 9422 ฝ่ายดูแลระบบเครือข่าย หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/itc.psru.Active/

ขอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหา

1.  ผู้ใช้งาน เบอร์โทร

2.  จุดที่ใช้งาน

3.  อุปกรณ์ที่ใช้งาน

4.  โปรแกรมที่ใช้งาน

5.  ชนิดการเชื่อมต่อแบบLAN / แบบ WIFI

6.  เวลาที่สะดวกให้ช่างติดต่อ

7.  ให้เบอร์โทรตรง ติดต่องานเครือข่ายโดยตรงเพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

3.ควรมีการแบ่งช่องสัญญาณให้ชัดเจน (ของอาจารย์เชื่อมต่อเสาไหน และของนักศึกษาใช้เสาไหน) จะได้ไม่ต้องแย่งช่องสัญญาณ

แนวทางการแก้ไข

ทางทีมงานดูแลระบบเครือข่ายจะดำเนินการใช้เปิดใช้ระบบยืนยันตัวตน (iPassport) เพื่อใช้ในการแบ่งช่องสัญญาณขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบ

 

 

4.จุด hotspot ควรครอบคลุมมากกว่านี้ เพราะยังมีบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถใช้ network ของมหาวิทยาลัยได้ และ internet ของตนเองในการใช้งาน

แนวทางการแก้ไข

การขยายพื้นที่ของการให้บริการและการจัดการพื้นที่ต้องใช้งบประมาณสูงทุกปี มีการขอดำเนินการไปทุกปีและมีความพยามขยายพื้นที่การให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถเเจ้งข้อมูลจุดติดตั้งเพิ่มได้ โดยติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ 055-267200

 

 

5.การใช้งานระบบเครือข่าย บางครั้งใช้งานได้และบางครั้งใช้งานไม่ได้ หรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ควรมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (กับปัญหาที่เกิดขึ้น)

เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน WFH.

แนวทางการแก้ไข

ขอความกรุณาดำเนินการแจ้งข้อมูลการใช้งานและปัญหาการใช้งานได้ที่  http://ipassportcloud.psru.ac.th/e-Service/

หรือ 055-267000 ต่อ 9422 ฝ่ายดูแลระบบเครือข่าย

สอบถามเกี่ยวกับโครงการอบรมต่างๆและคำถามอื่นๆ

1.ตอนนี้มีโครงการอบรมอะไรเปิดบ้าง / นักศึกษายังไม่ได้อบรมโครงการ 3 รายวิชา ต้องทำอย่างไร

แนวทางการแก้ไข

สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Inbox เพจ Facebook ITC PSRU ในวันเวลาราชการค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ไม่สามารถเข้าใช้งาน LINE บริการ IT มรพส. กรณีเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่/เปลี่ยน ID LINE ใหม่

แนวทางการแก้ไข

สามารถติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 เบอร์โทร 055-267200 หรือสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Inbox เพจ Facebook ITC PSRU ในวันเวลาราชการค่ะ

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

1.ประเมินการสอนไม่ได้เพราะลืมรหัสผ่าน

แนวทางการแก้ไข

สามารถสแกนQR Code LINE เลือกเมนู รหัสประเมินการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.จ่ายค่าเทอมช้า รายวิชาไม่ขึ้น / ถอนรายวิชาแล้วแต่รายวิชายังขึ้นให้ประเมิน

แนวทางการแก้ไข

นักศึกษาเตรียมเอกสารใบลงทะเบียนเรียน หรือตารางเรียน และบัตรนักศึกษา มาติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 เบอร์โทร 055-267200

 

 

3.นักศึกษาย้ายคณะ/ย้ายสาขา เปลี่ยนรหัสนักศึกษาแล้วเข้าระบบประเมินไม่ได้

แนวทางการแก้ไข

นักศึกษาเตรียมเอกสารข้อมูล รหัสนักศึกษาเก่าและรหัสนักศึกษาใหม่ บัตรนักศึกษามาติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

เบอร์โทร 055-267200 ต่อ 9415 หรือ สอบถามได้ทางอีเมล jwiwat@psru.ac.th

ระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ iPassport

1.ไม่แน่ใจว่ามี iPassport แล้วหรือยัง

แนวทางการแก้ไข

สามารถเช็คสถานะได้ที่ http://ipassportcloud.psru.ac.th/ipassport1/ipassport/checkstatus/

 

2.ไม่มีฐานข้อมูล iPassport ทำอย่างไร

แนวทางการแก้ไข

กรณีที่ 1  ยังไม่มีฐานข้อมูล i-passport (หากเป็นกรณี บุคลากร ให้ติดต่อที่หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล )

กรณีที่ 2  ยังไม่มีฐานข้อมูล i-passport (หากเป็นกรณี นักศึกษา ให้ติดต่อที่หน่วยงาน กองบริการการศึกษา)

 

3.ลืมรหัสผ่าน i-PASSPORT ทำอย่างไร

แนวทางการแก้ไข

สามารถสแกนQR Code LINE  และเลือกเมนู รหัส iPassport เพื่อดูข้อมูล

ระบบอีเมลสำหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา @psru / @ live.psru.ac.th

1.ไม่แน่ใจว่ามีอีเมลของมหาวิทยาลัยแล้วหรือยัง

แนวทางการแก้ไข

ท่านสามารถตรวจสอบอีเมลตัวเองได้ที่เว็บไซต์ https://email.psru.ac.th/

 

2.จะสมัครอีเมลมหาวิทยาลัยแต่สมัครไม่ได้ต้องทำอย่างไร

แนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่ 1 หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล

กรณีที่ 1  ยังไม่มีฐานข้อมูล i-passport (หากเป็นกรณี บุคลากร ให้ติดต่อที่หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล )

กรณีที่ 2  ยังไม่มีฐานข้อมูล i-passport (หากเป็นกรณี นักศึกษา ให้ติดต่อที่หน่วยงาน กองบริการการศึกษา )

ปัญหาที่ 2 ตรวจสอบแล้วพบข้อมูลแล้วแต่ยังไม่มีอีเมล

ท่านสามารถสมัครใช้งานอีเมลได้ที่เว็บไซต์ https://email.psru.ac.th/

 

3.จำรหัสอีเมล@psru , @ live.psru.ac.th ไม่ได้

แนวทางการแก้ไข

สามารถสแกนQR Code LINE เลือกเมนู ตรวจสอบอีเมล และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองหรือสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Inbox

เพจ Facebook ITC PSRU ในวันเวลาราชการ