ขอเชิญถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *