ศูนย์ไอที มรพส. เปิดบริการขอใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟต์ สำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย


เข้าใช้งานได้ที่ https://imis.psru.ac.th
ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่  https://www.psru.ac.th/mlsc/manual.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *