ทีมงาน ศูนย์​ไอที มรพส. ประชุมวางแผนและเตรียมการ งานซ้อมรับฯ ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ทีมงาน ศูนย์​ไอทีประชุมวางแผนและเตรียมการ งานซ้อมรับฯ โดยมีรอง ผอ. อ.ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัยเป็นประธานดำเนินการและทีมงานศูนย์​ไอทีเข้าร่วม ประชุมแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน จะมีงานซ้อมรับฯ ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *