ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในนามมหาวิทยาลัย เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *