ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ข่าวทั้งหมด

ศูนย์ไอที มรพส. เปิดบริการขอใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟต์ สำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เข้าใช้งานได้ที่ https://imis.psru.ac.th ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่  https://www.psru.ac.th/mlsc/manual.pdf