ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโต๊ะบริการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือนักศึกษา 2015-08-24 10:24:28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโต๊ะบริการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
[อ่านรายละเอียดข่าว]

ศูนย์ IT จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน e-Learning บนระบบ LMS 2007-10-30 01:43:38
ศูนย์ IT จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน e-Learning บนระบบ LMS (Learnsquare)
[อ่านรายละเอียดข่าว]


   
  สำหรับผู้ดูแลระบบ|More|
:: ข่าวกิจกรรมของศูนย์ IT ::
 
24.08.15
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง Google App ,โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา และงานสนเทศต่างๆ
[อ่านรายละเอียดข่าว]
 
24.08.15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์ embedded system ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
[อ่านรายละเอียดข่าว]
 
24.08.15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบจดหมายข่าว สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
[อ่านรายละเอียดข่าว]
 
24.08.15
ศูนย์ IT ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงานกองกิจการนิสิต ม.นเรศวร
[อ่านรายละเอียดข่าว]

สำหรับผู้ดูแลระบบ|More|
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง Google App ,โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา และงานสนเทศต่างๆของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
(22/05/2558)
   
ประชุมพบผู้บริหาร อ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก
(21/05/2558)
   
ประชุมนำเสนองานโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-Learning จำนวน 20 รายวิชา ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ช่วงเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
(20/05/2558)
   
   
 
  |More|
:: บริการข่าวสารไอที ::   :: บริการระบบออนไลน์ ::
 
 
|More|
 
 
   
 
:: แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ::
ITC PSRU POLL
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการโหวด | สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
http://itc.psru.ac.th
เชิญเข้าร่วม Line Group : ITC@PSRU
 
 
:: บริการข้อมูลบริการหน่วยงาน ::
:: บริการแนะนำของศูนย์ IT ::
บริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
บริการอบรมคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้(PSRU LMS)
ระบบประเมินการสอนออนไลน์
ระบบทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ 3 รายวิชา
บทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์
บริการฟรีอีเมล์ PSRU Live Mail
บริการฟรีอีเมล์@PSRU
(สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
บริการฟรีอีเมล์@PSRU
(สำหรับนักศึกษา)
บริการพื้นที่สร้าง Home page
ระบบลงทะเบียนขอใช้บริการระบบ iPASSPORT
ระบบลงทะเบียนจองสอบ 3 รายวิชา
ของนักศึกษาภาคปกติ
ระบบลงทะเบียนจองสอบ 3 รายวิชา
ของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. และสอบซ่อมร่วม
  |More|
:: บริการเสริมใหม่ ::
บริการ Fax to e-Mail
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์ระหว่างเครื่องเสียรอซ่อม
บริการยืมวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในงานเฉพาะกิจ
บริการระบบตรวจสอบข้อมูล
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว
บริการตู้สแกนไวรัสสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ
บริการโทรศัพท์ Campus Phone PSRU
  |More|
:: รายงานการเข้าชมเว็บไซต์ ::
วันนี้
4
เมื่อวาน
19
เดือนนี้
1,016
เดือนที่แล้ว
1,019
ปีนี้
6,040
ปีที่แล้ว
0
เริ่มต้นนับเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

 
   
   
   
   
 

    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved. หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม