การประชุมวางแผนการทำงานตามภาระหน้าที่ของบุคลากรศูนย์ไอที มรพส.

การประชุมวางแผนการทำงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละฝ่ายและการทำงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายของบุคลากรศูนย์ไอที มรพส. ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *