ศูนย์ไอที มรพส.จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “#การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเข้าสู่ยุคAI“

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “#การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเข้าสู่ยุคAI“
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของไทย
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
และหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย
ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC
โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังของจำนวน 200 กว่าท่าน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *