ศูนย์ไอที มรพส. ประชุมจัดเตรียมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “#การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเข้าสู่ยุคAI“

ประชุมจัดเตรียมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “#การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเข้าสู่ยุคAI
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มรพส.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *