ศูนย์ไอที มรพส.จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ยุค AI”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “#การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเข้าสู่ยุคAI
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มรพส.

ลงทะเบียนที่นี่ https://sites.google.com/psru.ac.th/ai-seminar/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *