ศูนย์ไอที มรพส.จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ยุค AI”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง “#การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเข้าสู่ยุคAI

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มรพส.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *