ศูนย์ไอที มรพส.จัดโครงการอบรมจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการอบรมจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาสก่อนการอบรม โดยมีทีมงานวิทยากรจากบริษัท VR Pro Services จำกัด โดยมีอาจารย์มานะ แก้วเจริญและทีมงานวิทยากร มาให้ความรู้และทดสอบเพื่อจัดตั้ง MikroTik Academy และมีผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อจัดตั้ง  MikroTik Academy จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากทั่วประเทศกว่า 30 ราชภัฏ

ภาพพิธีเปิดและการฝึกอบรม | ภาพระหว่างการฝึกอบรมภาพการรับวุฒิบัตรและการปิดการอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *