ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโถงและลานกิจกรรมชั้นที่ 1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโถงและลานกิจกรรมชั้นที่ 1 โดยได้มีการปรับปรุงทาสีและปรับปรุงให้มีความสวยงามและเตรียมความพร้อมในการบริการอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ทางศูนย์ไอที จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *