ทีมงานศูนย์ไอที มรพส.เข้าร่วมงานพิธีแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันราชภัฏ”

ทีมงานศูนย์ไอที มรพส.เข้าร่วมงานพิธีแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *