ศูนย์ไอที มรพส. ร่วมมือกับบริษัท HP ARUBA เปิดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศูนย์ไอที มรพส. ร่วมมือกับบริษัท HP ARUBA เปิดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ข่วยศาสตาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช กล่าวเปิดงานและให้โอวาท และบริษัท HP Aruba  นำทีมโดยคุณอรรคเดช พิมพา นำทีมวิศวะกรจากบริษัทฯ มาให้ความรู้กับนักศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *