ศูนย์ไอที มรพส. ศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ไอที มรพส. ศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 16 ม.ค. 2562

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *