ศูนย์ไอที มรพส.ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศูนย์ไอที มรพส.ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 17 ม.ค 2562

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *