ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. #ขอปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเดินทางไปศึกษาดูงาน

ประกาศ 📢📢
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. #ขอปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเดินทางไปศึกษาดูงาน .. ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2562
#ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *