ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้บริหารศูนย์ฯ

ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้บริหารศูนย์ฯ เนื่องในวันขึ่้นปีใหม่ ประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *