กิจกรรมโครงการอบรม Google for Education สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการอบรม Google for Education สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1-2  และ 8-9 ธันวาคม 2561

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *