ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวทั้งหมด

ศูนย์ไอที มรพส.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย มหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer” 2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ …

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด