ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวทั้งหมด

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่  https://maps.psru.ac.th หรือ https://imis.psru.ac.th/maps/   

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประกาศ

View All