เกี่ยวกับ กบค.
ประวัติความเป็นมา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
แผนภูมิ โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
บริการข้อมูล
สถิติบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม ก.บ.ม
อัตราการเกษียนอายุราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำในปี
งบประมาณ 2550 เป็นต้นไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน กพ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
สวัสดิการรักษาพยาบาล
 
  สอบถามปัญหาข้อสงสัย
 
  เลขที่: 241  >> ขอทราบระเบียบ การลาศึกษาต่อ
       
วันที่: 20/06/2555
เวลา: 03:30:10
ผู้ถาม: ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
สถานะ: ดำเนินการตอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าชม: 575
IP: 202.29.80.12
เรียน ท่านผอ.กองบริหารงานบุคคล จากที่ผมเคย ตั้งกระทู้ ถาม ในการประชุมของพนักงานมหาวิทยาลัย และได้เข้าพบเป็นการส่วนตัว กับท่าน เรื่องระเบียบการลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ผมเริ่มลาศึกษาต่อ จนบันนี้ เป็นเวลา 3 ปี กว่า แล้ว ยังไม่มีประกาศใดเกี่ยวกับ การลาศึกษาต่้อของพนักงานมหาวิทยาลัยออกมา ชัดเจน รบกวน ท่านผอ. ติดตาม ให้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ต่อไป ขอบคุณครับ
 
วันที่: 20/06/2555
เวลา: 03:34:48
ผู้ตอบ: ผอ.กบค.
ขณะนี้ กบค. ดำเนินการร่างแล้วค่ะ จะนำเข้าที่ประชุม กบม.ให้ในครั้งต่อไปนี้ค่ะ

< ย้อนกลับ
 
 
     
อาคารสารภี 156 หมู่ 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7093 โทรสาร 0-5526-7093