เกี่ยวกับ กบค.
ประวัติความเป็นมา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
แผนภูมิ โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
บริการข้อมูล
สถิติบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม ก.บ.ม
อัตราการเกษียนอายุราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำในปี
งบประมาณ 2550 เป็นต้นไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน กพ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
สวัสดิการรักษาพยาบาล
 
  สอบถามปัญหาข้อสงสัย
 
  เลขที่: 239  >> การจัดกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน
       
วันที่: 26/04/2555
เวลา: 06:49:18
ผู้ถาม: ดาวรุ่ง เรียนรู้
สถานะ: ดำเนินการตอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าชม: 980
IP: 202.29.80.12
พี่บุศขอปรึกษาเรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ขณะนี้กำลังจะจัดทำกรอบอัตรากำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการจัดทำกรอบอัตรากำลัง อยากทราบว่าของ ม.พิบูลฯ ใครเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบอัตรา หรือจ้างบริษัท หรือช่วยแนะนำผู้ทีสามารถเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนให้ด้วยคะ
 
วันที่: 26/04/2555
เวลา: 06:52:51
ผู้ตอบ: ผอ.กบค.
ของ มรภ.พิบูลสงคราม ก็เป็นพี่และ รศ.สุรชัย จ้า กำลังรวบรวมเอกสารจะจัดทำกรอบอัตรากำลังกันอยู่จ๊ะ คงเป็นหลังเดือนพฤษภาคม 2555 ไปแล้ว เพราะในเดือน พค. มีงานเกี่ยวกับการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย + ผู้บริหารไป USA. จ้า เลยไม่สามารถที่จะจัดทำเรื่องกรอบอัตรากำลังได้ค่ะ คงเป็นต้นเดือนมิถุนายน 2555 จ้า (ดาวรุ่งติดต่อกับพี่ได้นะจ๊ะ...โทร.มาหาพี่โดยตรงได้จ้า)

< ย้อนกลับ
 
 
     
อาคารสารภี 156 หมู่ 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7093 โทรสาร 0-5526-7093