หน้าแรก>ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ  

2017-06-15 11:51:46
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนและการใช้งาน App Inventor แก่โรงเรียน
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอนและการใช้งาน App Inventor สำหรับสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการ Android
                                                                                                              [รายละเอียด]

2017-02-03 01:30:31
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0
 

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0
                                                                                                              [รายละเอียด]

2017-01-31 03:56:35
ติดตามข่าวสารงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทางเว็บไซต์
 

ติดตามข่าวสารงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทางเว็บไซต์
                                                                                                              [รายละเอียด]

2017-01-31 03:48:02
เชิญรับชมงาน "สานศิลป์ ถิ่นสองแคว" งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 17
 

ขอเชิญรับชมงาน "สานศิลป์ ถิ่นสองแคว" งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 17
                                                                                                              [รายละเอียด]

2017-01-31 03:44:09
ฝากทุกท่านกด Like Page เพื่อติดตามข่าวสาร การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "ทะเลแก้วเกมส์"
 

ฝากทุกท่านกด Like Page เพื่อติดตามข่าวสาร การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "ทะเลแก้วเกมส์"
                                                                                                              [รายละเอียด]

 

 
ข่าวสาร  1  ถึง  5  จากข่าวทั้งหมด  5

 

 
           

 
    Copyright©2017, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.