หน้าแรก>ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ  

2017-02-03 01:30:31
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โครงการ : Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Big Data : New Challenges Ahead เรื่อง “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ดูรายละเอียดเพิมเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายได้ที่ http://www.psru.ac.th/cyberphysical_thailand4.0/
 

 
 

 

 
           

 
    Copyright©2017, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.