หน้าแรก>ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ  

2017-06-15 11:51:46
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนและการใช้งาน App Inventor แก่โรงเรียน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอนและการใช้งาน App Inventor สำหรับสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการ Android
 
 


ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่

http://www.psru.ac.th/training_2560/
 

 
 

 

 
           

 
    Copyright©2017, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.