ศูนย์ไอที มรพส. เปิดอบรมโครงการการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework” สำหรับบุคลากรภายในสายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.

แชร์สู่สังคมออนไลน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *