ศูนย์ไอทีจัดทำโครงการแผนพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานในแต่ละฝ่าย ณ อ.เชียงคาน จ.เลย

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *