ศูนย์ไอที ปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากเดินทางไปจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 20 – 22 มิ.ย. 2561

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *