ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ เข้าร่วมอบรมฟรี “การจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ “

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *