ทีมงานศูนย์ไอที ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ในวันประชุมเปิดภาคเรียน (Pre School)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *