ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์)

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุ)

ลำดับที่
รายละเอียด
1

Uploaded ( )
2

Uploaded ( )
3

Uploaded ( )
4

Uploaded ( )
5

Uploaded ( )
6

Uploaded ( )
7

Uploaded ( )
8

Uploaded ( )
9

Uploaded ( )
10

Uploaded ( )
11

Uploaded ( )
12

Uploaded ( )
13

Uploaded ( )
14

Uploaded ( )
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

 

ลำดับที่
รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

อัพโหลดไฟล์ครุภัณฑ์» ดูไฟล์ทั้งหมด
อัพโหลดไฟล์วัสดุ» ดูไฟล์ทั้งหมด