โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer” 2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 …

Read More

โครงการอบรม “จัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

โครงการอบรม “จัดตั้ง MikroTik  Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”              ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562  –  1  มีนาคม  2562  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5  (ชั้น 1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทน์)

Read More

ศูนย์ไอที มรพส.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย มหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer” 2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ …

Read More

เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่  https://maps.psru.ac.th หรือ https://imis.psru.ac.th/maps/

Read More

เปิดบริการรับสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์ไอที เปิดบริการรับสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำมาใช้ในการบริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยจะให้บริการรับสแกนนิ้วในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  

Read More