ศูนย์ไอที มรพส. เปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การติดตั้งและการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik”

โครงการอบรม หลักสูตร “การติดตั้งและการบริหารการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ MikroTik” ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 (ชั้น 1 ) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) การติดตั้งและการบริหารการใช้งานเทคโนโลยีใหม่และอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายใหม่ด้วยอุปกรณ์ Mikrotik มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของรัฐ ที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต WiFi …

Read More

ศูนย์ไอที มรพส. ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการและการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ไอที มรพส. นำโดย อ.ดร. ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์ และทีมงาน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการและการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Read More

มรพส.บริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 10 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยขอจำหน่ายโอนบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีสิทธิวราราม จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 10 เครื่อง เพื่อนำเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของโรงเรียน  

Read More

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer” 2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 …

Read More

โครงการอบรม “จัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

โครงการอบรม “จัดตั้ง MikroTik  Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”              ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562  –  1  มีนาคม  2562  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5  (ชั้น 1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทน์)

Read More

ศูนย์ไอที มรพส.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย มหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer” 2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ …

Read More

โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยระบบการทดสอบออนไลน์มาตราฐาน ICDL

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยระบบการทดสอบออนไลน์มาตราฐาน ICDL แก่นักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 และ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด 18092562-1  / 18092562-2 / 19092562

Read More

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

Read More

เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ Navigator PSRU MAP ค้นหาบุคลากรและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่  https://maps.psru.ac.th หรือ https://imis.psru.ac.th/maps/

Read More

เปิดบริการรับสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์ไอที เปิดบริการรับสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำมาใช้ในการบริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยจะให้บริการรับสแกนนิ้วในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  

Read More