ผู้เขียน: admin_itc

โดยได้มีการนำสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปให้ควContinue Reading

ศูนย์ไอที มรพส.ร่วมการดำเนินงาน PSRU RUN 2020 โดยไContinue Reading

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศูนย์ไอที มรพส. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและContinue Reading

ศูนย์ไอที มรพส. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กContinue Reading

ศูนย์ไอที มรพส. จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำContinue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำบันทึกข้อตกลงความร่Continue Reading