บริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยคุณเกียรติคุณ ดวงจันทร์ (Executive Director Northern Area) มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2564 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.

แชร์สู่สังคมออนไลน์

บริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยคุณเกียรติคุณ ดวงจันทร์ (Executive Director Northern Area) มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2564 รับมอบโดย ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รษก.ผอ.โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.