แสดงความยินดีกับบุคลากรของ มรพส.ที่ได้รับ Certificate Mikrotik Traniner เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

แชร์สู่สังคมออนไลน์

โครงการอบรม MikroTik Academy หลักสูตรอบรม MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสนใจสอบใบรับรอง MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) สามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี