ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถลงทะเบียนใช้งานผ่าน Line Application (บริการไอที มรพส.)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ตรวจสอบอีเมล

ตรวจสอบ i-PASSPORT

ตรวจสอบรหัสประเมินการสอน

การแจ้งปัญหาห้องเรียนไอที