ศูนย์ไอที มรพส. พัฒนาระบบบันทึกเวลาการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ด้วย LINE BOT

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. พัฒนาระบบบันทึกเวลาการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ด้วย LINE BOT ให้บุคลากรทุกท่านใน มรพส. ใช้งานกันได้แล้วนะครับ โดยระบบสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ระบุตำแหน่งปัจจุบัน (Google maps) รายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ รวมถึงยังมีระบบหลังบ้านให้หัวหน้าหน่วยงานได้ทราบถึงการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานอีกด้วย

#workfromhome#checkin#checkout#cowid19