ศูนย์ไอที มรพส. บริการระบบสำหรับอาจารย์และบุคลากร มรพส. เข้าใช้บริการนี้ได้เลยนะครับ ตรวจสอบอีเมล รหัสผ่าน / เปลี่ยนรหัสผ่าน ทางระบบไลน์ สแกน QR Code

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ใช้งานได้เลยหรือศึกษาคู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ที่ https://itsupport.psru.ac.th #บริการไอทีมรพส. #itsupport