ศูนย์ไอที อบรมความรู้เรื่องของการนำระบบสอบของ ICDL เข้ามาใช้ในการทดสอบมาตรฐานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด