ศูนย์ไอที มรพส.เปิดการอบรมเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายโดยได้รับความร่วมมือกับบริษัท Cisco ประเทศไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือและเป็นวิทยากรใจการอบรมครั้งนี้

แชร์สู่สังคมออนไลน์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่