ศูนย์ไอที มรพส. ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการและการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ไอที มรพส. นำโดย อ.ดร. ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์ และทีมงาน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการและการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *