เปิดบริการรับสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์ไอที เปิดบริการรับสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำมาใช้ในการบริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ
โดยจะให้บริการรับสแกนนิ้วในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *