ศูนย์ไอที มรภ.พิบูลสงคราม ประเมินผลการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อขยายผลออกไปนำเสนอในเชิงพาณิชย์

ศูนย์ไอที มรภ.พิบูลสงคราม ประเมินผลการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อขยายผลออกไปนำเสนอในเชิงพาณิชย์ โดยมีการนำเสนอการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบมัลติมิเดียที่หลากหลายและสามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยติดตามผลงานของบุคลากร ศูนย์ IT มรพส. ได้เร็ว ๆ นี้ ทางเว็บไซต์  https://www.udemy.com

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *