ศูนย์ไอที มรพส.เริ่มจัดเก็บลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์ไอที มรพส.เริ่มจัดเก็บลายนิ้วมือนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ขอให้นักศึกษาปี 1 ทุกคนมาเก็บลายนิ้วมือที่ โถงชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

      

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *