ขอแจ้งยกเลิกการใช้บริการจักรยานสาธารณะ ofo **ขออภัยในความไม่สะดวก**

ขอยกเลิกการใช้บริการจักรยานสาธารณะ ofo ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
**ขออภัยในความไม่สะดวก**

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *