ประชุมเรื่องขอบเขตงานปรับปรุงลานกิจกรรมโถงชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

การประชุมเรื่องขอบเขตงานปรับปรุงลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อหารือในเรื่องของ แบบของลานกิจกรรม และการขอใช้งบประมาณในการก่อสร้าง วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *