บริษัท ลานนาคอม จำกัดมานำเสนอซอฟต์แวร์ใหม่ สำหรับจะให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

บริษัท ลานนาคอม จำกัดมานำเสนอซอฟต์แวร์ใหม่ สำหรับจะให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้แนะนำซอฟต์แวร์หลายตัวเช่น Microsoft Azure , Microsoft Office365, Microsoft Imagine Stream, Microsoft PowerBI โดยจะมีการอบรมการใช้งานให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *